Alliantie voor Zelfbeschikking

De Alliantie is een landelijk samenwerkingsverband dat werkt aan zelfbeschikking, emancipatie, gelijkheid en seksuele diversiteit binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen.

Gemeenten

Onze missie is het gesprek ook met gemeenten aan te gaan over taboeonderwerpen zoals gendergelijkheid, lhbtiq+, huiselijk & seksueel geweld, achterlating, huwelijksdwang en gelijkheid man/vrouw.